O filmie

W czasie II wojny światowej alianci potrzebowali tajnych agentów, którzy przedostaliby się na teren wroga, zebrali informacje i zorganizowali ruch oporu. Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Kanada uzgodniły plan szkolenia takich agentów specjalizujących się w sabotażu, dywersji i walce partyzanckiej. Na niezamieszkanych terenach Kanady, na wschód od Toronto, utworzono w tym celu elitarny Obóz X, czyli tajną Specjalną Szkołę 103. Film pokazuje zasady kształcenia agentów do prowadzenia operacji specjalnych na całym świecie oraz kulisy kilku akcji, w których brali udział.

Wszystkie filmy
Sortuj:
  • data emisji
  • alfabetycznie